Presentació

Al comerç, en català (comercencatala.cat) és una eina elaborada per la Fundació Vincle amb la voluntat d'ajudar els comerços a:

  • Conèixer i aplicar correctament la normativa que afecta els usos del català en el món del comerç.
  • Actuar amb responsabilitat d'acord amb una bona pràctica en els usos lingüístics.
  • Ajudar i resoldre dubtes que es puguin plantejar sobre l'aplicació de la normativa i dels usos responsables de la llengua catalana en els diversos àmbits d'actuació i de relació amb el client. 

Comercencatala.cat, malgrat s'adreça, especialment per normativa, als comerços que se situen en territori català sota l'administració de la Generalitat de Catalunya, també és aplicable a la resta de comerços del domini lingüístic català. Així mateix, trobareu també referències legals per a territoris com Andorra, les Illes Balears o el País Valencià.