Normativa i bones pràctiques per àmbits

Bars i restaurants

Les obligacions de la normativa

Els bars i restaurants han d'estar en disposició d'atendre en català els consumidors, tant de forma oral com escrita (article 128-1.1 de la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, article 32.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística i article 34 de l'Estatut d'Autonomia sobre el deure de disponibilitat lingüística).

Les següents informacions han d'estar a disposició dels consumidors com a mínim en català: les invitacions a comprar (cartes i menús), les factures i tiquets, i la retolació de caràcter fix de l'establiment (article 32.3 de la Llei 1/1998 de política lingüística i article 128-1.2 de la Llei 22/2010 del Codi de consum).

Els rètols dels preus de les cartes i la informació que els acompanya, exposats tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment, cal que estiguin almenys en català (article 32.3 de la Llei 1/1998 de política lingüística i article 128-1.2 de la Llei 22/2010 del Codi de consum).

Per a informació genèrica complementària consulteu els següents aparts:
Retolació i cartells
Atenció oral i escrita
Contractes, factures, rebuts i altres

Propostes per a una bona pràctica

Pel que fa als menús i cartes del restaurant o bar-restaurant, cal tenir en compte que es poden donar diverses situacions de bona pràctica:

  • L'establiment té únicament les cartes en català (monolingües).
  • L'establiment té cartes plurilingües en què el català sempre hi és plenament present i de manera preferent.
  • L'establiment té diferents models de cartes (generalment monolingües), sempre amb una de les versions en català. En aquest cas el lliurament de la carta de plats i begudes en cada idioma normalment es fa, si es coneix, en la llengua de l'interlocutor; altrament l'establiment ofereix de triar la llengua de la carta o bé en serveix la versió en català per defecte. En el darrer cas, si el client la vol en un altre idioma, la pot demanar o bé podem indicar a la mateixa carta en català que també hi és en d'altres llengües. El que caldria evitar, sigui com sigui, és que en un establiment ubicat a Catalunya el client hagués de demanar la versió en català de la carta ja que per defecte n'ha rebuda una altra. Una altra bona mesura és tenir cartes bilingües, en cada llengua i en català, que sempre apareix en primer lloc. Així tindrem cartes en català-castellà, català-anglès, català-francès, català-alemany...

Hauríem de mostrar totes les informacions del bar o restaurant com a mínim en català i que les informacions en llengua catalana es presentin de manera preferent.

Per llei el bar o restaurant hauria de tenir sempre algun professional amb coneixements suficients per atendre en català. Tanmateix la situació ideal seria que qualsevol treballador que atengui el públic hauria de tenir prou coneixements per entendre i parlar català.

Fes servir el català