Normativa i bones pràctiques per àmbits

Catàlegs i fullets de promoció

I altres productes de promoció i d'invitació a comprar

Les obligacions de la normativa

Els establiments comercials han de disposar dels catàlegs i fullets de distribució en català, així com la resta de productes de promoció sempre que es tracti d'una invitació a comprar, és a dir, si hi apareix el preu del producte (Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya a l'article 128-1.2, i l'article 32.3 de la Llei 1/1998 de política lingüística).

Segons el mateix Codi de consum, «una invitació a comprar és: qualsevol comunicació comercial que indica les característiques del bé o servei i el seu preu, i que permet a la persona consumidora d'adquirir-lo».

Hi ha obligacions diverses també en d'altres territoris de parla catalana:

  • Andorra: pel que fa a la llei andorrana, és molt més general i abasta qualsevol catàleg i fullet, que ha de ser en català (article 15 de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial del 2000).

Propostes per a una bona pràctica

Més enllà d'allò que preveu la legislació:

  • Caldria disposar de tots els fullets i catàlegs en català, fins i tot en el cas en què no aparegui el preu del producte, sempre que vagin destinats a les persones consumidores. 
  • Quan el document d'oferta de servei s'exposa o es distribueix al mateix establiment podem optar per fer una única versió en català o fer una versió bilingüe. Evitarem fer dues versions o més en diferents llengües segons els tipus de clients. En tot cas, serem ben curosos que la versió catalana exposada sigui de fàcil adquisició i que en cap cas el client l'hagi de demanar o fins i tot que en desconegui l'existència respecte a les altres versions. Pel que fa a les versions bilingües o plurilingües, procurarem que el català hi figuri en primer lloc o de forma preeminent. 
  • En el cas d'una distribució domiciliària, cal ser curosos de distribuir sempre la versió catalana, llevat que el client ens hagi indicat el contrari i nosaltres la tinguem. Si volem fer una altra versió, podem demanar al client la versió que desitja rebre, abans de l'enviament o bé enviar en una primera tongada la versió catalana oferint-nos de tramitar-li una altra versió si així ens ho comunica.

Fes servir el català