Normativa i bones pràctiques per àmbits

Altres àmbits de relació amb el client

L'entorn lingüístic del client, marxandatge, missatges diversos, màquines de venda, targetes de fidelització...

Propostes per a una bona pràctica

Tot seguit anomenem uns quants àmbits en què cal tenir en compte els usos del català per fer una bona pràctica.

 • Avisos i informacions diverses al client, sobretot les més instantànies, i fins i tot les escrites a mà (avisos de neteja, d'incidències, de seguretat...).
 • Bosses dels establiments, tant generalistes com més específiques (com pot ser una bossa tèrmica d'un supermercat), carretons de la compra i altres estris similars.
 • Material publicitari promocional (sobres de sucre, tovallons, estovalles de paper, bolígrafs, gorres...).
 • Missatges, continguts i usos lingüístics a les xarxes socials (Facebook, Twitter...), als canals de vídeo i a les aplicacions de telefonia mòbil.
 • Targetes de fidelització del client, de descompte, targetes-regal, vals de compra o altres.
 • Documents diversos escrits o per emplenar, com garanties dels productes, fulls de validació o registre, enquestes per omplir, fulls de suggeriments o fulls de reclamació. Cal recordar que en el cas dels fulls de reclamació/denúncia oficials, a Catalunya cal que siguin en català, castellà i, si escau, en anglès. A la Vall d'Aran també han de ser en occità (Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum).
 • Revistes de promoció de l'establiment, del producte o d'àmbits culturals diversos relacionats amb el producte de venda (tant en paper com en format electrònic).
 • Punts i aparells de reciclatge de productes.
 • Taquilles i consignes.
 • Informació escrita i digital en les pantalles de les màquines expenedores de productes, en les pantalles dels caixers automàtics i interactives de tot tipus, del pàrquing...
 • Pantalles digitals publicitàries, informatives i plafons mòbils.
 • Programari dels ordinadors, especialment els que estan a disposició del client, com les màquines de venda automàtica.
 • L'etiquetatge dels productes que es distribueixen.
 • Tiquets i aparells de tanda d'espera.
 • Si en una sala d'espera o en un establiment de restauració (bar, restaurant o altri) hi ha revistes i diaris, procurarem que siguin en català; o si més no que hi estiguin àmpliament representats. 
 • També podem tenir en compte el català en aspectes com la música ambiental o els canals de televisió encesos a sales d'espera o a altres ambients.

Fes servir el català