Normativa i bones pràctiques per àmbits

Quina seria una pràctica responsable? Què diu la normativa vigent en cada cas? De manera senzilla es presenten propostes de bones pràctiques lingüístiques al comerç ordenades per àmbits de relació amb el client. Cada proposta s'acompanya d'informacions sobre la normativa que cal complir pel que fa als usos de la llengua catalana.